Borneo

Op het Indonesische deel van het eiland Borneo zijn grote gebieden met tropisch regenwoud verdwenen. Samen met Borneo Nature Foundation, rangers en dorpelingen gaan we daarom het prachtige bos in Nationaal Park Sebangau herstellen. Hiermee geven we leefgebied terug aan de ernstig bedreigde orang-oetan en vele andere soorten.

Status: Actueel project

Herstel van tropisch bos en leefgebied van de orang-oetan op Borneo

In het Nationaal Park Sebangau in Centraal-Kalimantan vind je één van de laatst overgebleven veenmoerasbossen op het eiland Borneo. In dit unieke gebied komen duizenden bijzondere dieren en planten voor, waaronder de ernstig bedreigde orang-oetan. Ook is het gebied een wereldwijd belangrijke opslagplaats van koolstof.

Een groot deel van Sebangau is in 2015 verwoest door een bosbrand. Ook is de grond uitgedroogd door illegale houtkap in het verleden. Daardoor wordt het leefgebied van al deze dieren, bomen en planten steeds kleiner. Bovendien dreigen er door de verdroging enorme hoeveelheden koolstof in de atmosfeer te komen.

Gelukkig heeft het Nationaal Park Sebangau inmiddels de status van beschermd gebied. En met jouw hulp kunnen we het tropisch bos weer herstellen!

Plant mee in onze bosprojecten

  • Voer een aantal in
  • Voer een aantal in
  • Voer een aantal in
  • Voer een aantal in

Samen met Borneo Nature Foundation, beheerders van Nationaal Park Sebangau en de lokale bevolking gaan we 100.000 bomen planten. Hiermee herstellen we 250 hectare van Sebangau dat is afgebrand. Met de herbebossing zorgen we voor meer leefgebied voor de orang-oetan, slaan we koolstof op en creëren we banen voor mensen uit de aangrenzende dorpen. Plant je mee?

icon-moederboom

0

bomen worden geplant

icon-hectare-bos

0 ha

aangetast land wordt hersteld

icon-training

0

boeren worden getraind

icon-huishoudens

0

families profiteren van dit project

icon-boom-6

0

inheemse boomsoorten worden geplant

Waarom is het nodig om op Borneo bomen te planten?

In 2015 is door een enorme bosbrand 18.000 hectare van het Nationaal Park Sebangau verwoest. Omgerekend zijn dat ruim 36.000 voetbalvelden. Waar brand is geweest, groeit alleen nog een laag varens en grassen. Om de natuur te helpen, planten we een mix van bomen die er thuishoren. Zij zorgen met hun schaduw dat de varens en grassen verdwijnen en verder herstel van het bos mogelijk is. En dat is belangrijk voor het klimaat, mens en dier.

bosbrand-borneo
Foto: Borneo Nature Foundation / Balai Taman Nasional Sebangau, Ministry of Environment and Forestry of Indonesia

Belangrijke koolstofopslag

In Sebangau groeit een bijzonder veenmoerasbos. Dit type bos staat vaak lange tijd onder water, waardoor er een dikke laag veen ontstaat. Door de eeuwen heen zijn hier in het veen enorme voorraden koolstof vastgelegd. Zo’n veengebied is daarom een natuurlijke koolstofput.

Maar door de vernietiging van veenbossen komt deze koolstof vrij. In plaats van opslagplaats, verandert het bos in een emissiebron. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij bosbranden, ontbossing voor houtwinning of het omzetten in landbouwgrond. Door het bos te herstellen en te beschermen proberen we het tij te keren: we verminderen de koolstofuitstoot en bestrijden klimaatverandering.

Bescherming van bedreigde diersoorten

Ook is het Nationaal park Sebangau een thuis voor vele bomen, planten en diersoorten die elders bedreigd worden. Hoog in de bomen wonen bijvoorbeeld neusapen, witbaardgibbons en  neushoornvogels. Op de bosgrond struint het luipaard rond. Maar het meest bijzondere is wel de aanwezigheid van de Borneose orang-oetan.

borneo-orang-oetan-bnf-btns
Foto: Pau Brugues Sintes / Borneo Nature Foundation / Balai Taman Nasional Sebangau, Ministry of Environment and Forestry of Indonesia

Meer leefgebied voor de Borneose orang-oetan

In de bossen van Sebangau leeft de grootste populatie Borneose orang-oetans met zo’n 5.800 dieren. Zoals de naam al verklapt, komt deze soort alleen voor op dit eiland en nergens anders ter wereld. De roodharige mensaap brengt het grootste deel van zijn leven door in de bomen. Daarbij legt hij lange afstanden af in het bos op zoek naar eten, zoals vruchten, bladeren en boomschors. Tijdens zijn ontdekkingstochten verspreidt hij zaden van planten. Hiermee draagt hij bij aan de diversiteit van Sebangau.

Er moet iets gebeuren om het voortbestaan van de orang-oetan en vele andere bedreigde soorten veilig te stellen. Wij helpen mee door bomen te planten en het bos te beschermen. In dit project herstellen we het veenbos en geven we gezonde leefruimte terug aan deze dieren, planten en bomen op Borneo.

Het leefgebied van de orang-oetan wordt steeds kleiner. De Borneose orang-oetan staat daardoor op als ‘ernstig bedreigd’ op de Rode Lijst van de Internationale Unie voor Natuurbescherming (IUCN). Dat is nog maar één trede lager dan de categorie ‘uitgestorven in het wild’.

baby-orang-oetan-borneo

Wat gaan we in dit project op Borneo doen?

We gaan 100.000 bomen planten. Op de veengrond die door bosbranden is verwoest planten we een mix van inheemse boomsoorten die van nature in het gebied voorkomen. In de komende jaren gaan we de aanplant flink uitbreiden om goed bosherstel mogelijk te maken.

sebangau-borneo-forest-bnf
Foto: Andrew Walmsley & Borneo Nature Foundation

We dragen bij aan het opzetten van gemeenschappelijke kwekerijen in de omliggende dorpen. Elke kwekerij wordt door zo’n zeven families beheerd. De medewerkers krijgen training, de juiste middelen en extra inkomen.

borneo-kwekerij
Foto: Yohanes Prahara / Borneo Nature Foundation / Balai Taman Nasional Sebangau, Ministry of Environment and Forestry of Indonesia

Het bos wordt beschermd door brandpreventie en patrouille teams samen met de dorpelingen en de rangers. De teams krijgen alle noodzakelijke uitrusting om hun werk goed te doen. Er worden onder meer drones ingezet om beginnende veenbranden snel te detecteren. En er worden waterpunten aangelegd om ze te blussen.

borneo-zaailing
Foto: Duncan Murrell / Borneo Nature Foundation / Balai Taman Nasional Sebangau, Ministry of Environment and Forestry of Indonesia

We verkleinen de kans op bosbranden door het veengebied te vernatten. Zo bouwt onze partner Borneo Nature Foundation met hulp van de dorpelingen dammen om het water in het gebied vast te houden. Daardoor beschermen we de koolstofreservoirs in het veen, de bomen en voorkomen we verdere uitdroging van de bodem.

Dit project van Trees for All draagt bij aan het realiseren van meerdere
Sustainable Development Goals

8. Decent work and economic growth
13. Climate action
14. Life below water
15. Life on land
17. Partnership for the goals
2. Zero hunger
6. Clean water and sanitation

Waar gaan we planten?

In het noordelijke deel van Nationaal Park Sebangau op Borneo dat door bosbranden is verwoest.

Onze partners

Onze projectpartner is de Borneo Nature Foundation (BNF). Deze non-profit organisatie werkt al meer dan 20 jaar aan natuurbehoud en wetenschappelijk onderzoek in de regenwouden van Borneo. Zij hebben de basis gelegd voor de status van Sebangau als Nationaal Park in 2004.

Het is hun missie om de natuur, het milieu en de inheemse cultuur op Borneo te beschermen en in stand te houden. Zo monitoren ze de verspreiding, populatiestatus, gedrag en ecologie van Borneo’s belangrijkste apensoorten: de bedreigde orang-oetan en de Zuid-Borneose gibbon.

Ook werken we samen met de National Park Authority, die het beschermde gebied beheert voor het ministerie van Milieu en Bosbouw, en met inwoners van zo’n 25 dorpen in de omgeving, zodat zij betrokken zijn bij alle stappen van het project.

borneo-nature-foundation