Je bent nu op de Engelse pagina. Wil je naar de Nederlandse pagina? Klik dan hier.
regenwoud-borneo

Borneo

Op het Indonesische deel van het eiland Borneo zijn grote gebieden met tropisch regenwoud verdwenen. Samen met Borneo Nature Foundation, rangers en dorpelingen gaan we daarom het prachtige bos in Nationaal Park Sebangau herstellen. Hiermee geven we het leefgebied terug aan de ernstig bedreigde orang-oetan en vele andere plant- en diersoorten.

Status: Actueel project

Herstel van tropisch bos en leefgebied van de orang-oetan

In het Nationaal Park Sebangau in Centraal-Kalimantan vind je één van de laatst overgebleven veenmoerasbossen op het eiland Borneo. In dit unieke gebied komen duizenden bijzondere dieren en planten voor, waaronder de ernstig bedreigde orang-oetan. Ook is het gebied een wereldwijd belangrijke opslagplaats van koolstof.

Een groot deel van Sebangau is in 2015 verwoest door een bosbrand. Ook is de grond uitgedroogd door illegale houtkap in het verleden. Daardoor wordt het leefgebied van talloze dieren, bomen en planten steeds kleiner. Bovendien dreigen er door de verdroging enorme hoeveelheden koolstof in de atmosfeer te komen.

Gelukkig heeft het Nationaal Park Sebangau inmiddels de status van beschermd gebied. En met jouw hulp kunnen we het tropisch bos weer herstellen!

Plant mee in onze bosprojecten

Wil je als bedrijf bomen planten? Ga dan naar onze pagina voor bedrijven.

  • Voer een aantal in
  • Voer een aantal in
  • Voer een aantal in
  • Voer een aantal in

Samen met Borneo Nature Foundation, beheerders van Nationaal Park Sebangau en de lokale bevolking gaan we 100.000 bomen planten. Hiermee herstellen we 250 hectare van Sebangau dat is afgebrand. Met de herbebossing zorgen we voor meer leefgebied voor de orang-oetan, slaan we koolstof op en creëren we banen voor mensen uit de aangrenzende dorpen. Plant je mee?

icon-moederboom

0

bomen worden geplant

0 ha

aangetast land wordt hersteld

icon-boeren

0

mensen hebben werk & inkomen

icon-huishoudens

0

mensen in totaal die profiteren van het project

icon-boom-6

0

inheemse boomsoorten worden geplant

Waarom is het nodig om op Borneo bomen te planten?

In 2015 is door een enorme bosbrand 18.000 hectare van het Nationaal Park Sebangau verwoest. Omgerekend zijn dat ruim 36.000 voetbalvelden aan bos. Waar brand is geweest, groeit alleen nog een laag varens en grassen. Om de natuur weer op gang te helpen, planten we een mix van bomen die er van oorsprong thuishoren. Deze bomen zorgen voor schaduw, waardoor de varens en grassen verdwijnen. Zo kan het bos zich weer herstellen. En dat is belangrijk voor een beter klimaat en gezonde leefomstandigheden voor mens en dier!

bosbrand-borneo
Foto: Borneo Nature Foundation / Balai Taman Nasional Sebangau, Ministry of Environment and Forestry of Indonesia

Belangrijke plek voor koolstofopslag

In Sebangau groeit een bijzonder veenmoerasbos. Dit type bos staat vaak lange tijd onder water, waardoor er een dikke laag veen ontstaat. Door de eeuwen heen zijn in het veen enorme voorraden koolstof vastgelegd. Zo’n veengebied is dus eigenlijk een natuurlijke koolstofput.

Maar door de vernietiging van veenbossen komt al deze koolstof vrij. In plaats van opslagplaats, verandert het bos in een emissiebron. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij bosbranden, ontbossing voor houtwinning of het omzetten van bos in landbouwgrond. Door het bos te herstellen en te beschermen proberen we het tij te keren: we verminderen de koolstofuitstoot en bestrijden klimaatverandering.

De neushoornvogel

Bescherming van bedreigde diersoorten

Ook is het Nationaal park Sebangau een thuis voor vele bomen, planten en diersoorten die elders bedreigd worden. Denk aan neusapen, witbaardgibbons, neushoornvogels en luipaarden. Maar het meest bijzonder is wel de populatie Borneose orang-oetans die in de bossen van Sebangau leeft: in totaal zijn het er zo’n 5.800 dieren. Zoals de naam al verklapt, komt deze soort alleen voor op dit eiland en nergens anders ter wereld.

De roodharige mensapen brengen het grootste deel van hun leven door in de bomen. Daarbij leggen ze lange afstanden af in het bos op zoek naar vruchten, bladeren en boomschors. Tijdens deze ontdekkingstochten verspreiden orang-oetans de zaden van planten. Hiermee dragen ze bij aan de diversiteit van de planten en bomen in Sebangau.

borneo-orang-oetan-bnf-btns
Foto: Pau Brugues Sintes / Borneo Nature Foundation / Balai Taman Nasional Sebangau, Ministry of Environment and Forestry of Indonesia

Helaas wordt het leefgebied van de orang-oetan steeds kleiner. De Borneose orang-oetan staat daardoor op als ‘ernstig bedreigd’ op de Rode Lijst van de Internationale Unie voor Natuurbescherming (IUCN). Dat is nog maar één trede lager dan de categorie ‘uitgestorven in het wild’. Door bomen te planten én het bos te beschermen, dragen we een steentje bij aan de bescherming van deze bijzondere apen en hun leefgebied.

baby-orang-oetan-borneo

Wat gaan we op Borneo doen?

We gaan 100.000 bomen planten. Op de veengrond die door bosbranden is verwoest, planten we een mix van inheemse boomsoorten die van nature in het gebied voorkomen. De komende jaren gaan we de aanplant flink uitbreiden om goed bosherstel mogelijk te maken.

sebangau-borneo-forest-bnf
Foto: Andrew Walmsley & Borneo Nature Foundation

We dragen bij aan het opzetten van kwekerijen in de omliggende dorpen. Elke kwekerij wordt door zo’n zeven families beheerd. De medewerkers krijgen hiervoor training, de juiste middelen en extra inkomen.

borneo-kwekerij
Foto: Yohanes Prahara / Borneo Nature Foundation / Balai Taman Nasional Sebangau, Ministry of Environment and Forestry of Indonesia

Het bos beschermen we met brandpreventie en met patrouilleteams die samenwerken met dorpelingen en rangers. Deze teams krijgen onder meer drones om beginnende veenbranden snel te detecteren. En er worden waterpunten aangelegd om eventuele branden te blussen.

borneo-zaailing
Foto: Duncan Murrell / Borneo Nature Foundation / Balai Taman Nasional Sebangau, Ministry of Environment and Forestry of Indonesia

Verder verkleinen we de kans op bosbranden door het veengebied te vernatten. Zo bouwt onze partner Borneo Nature Foundation met hulp van de dorpelingen dammen om het water in het gebied vast te houden. Daardoor beschermen we de koolstofopslagpunten in het veen en de bomen en voorkomen we verdere uitdroging van de bodem.

Dit project van Trees for All draagt bij aan het realiseren van meerdere
Sustainable Development Goals

13. Climate action
14. Life below water
15. Life on land
17. Partnership for the goals
2. Zero hunger
6. Clean water and sanitation
8. Decent work and economic growth

Waar gaan we planten?

In het noordelijke deel van Nationaal Park Sebangau op Borneo dat door bosbranden is verwoest.

Onze partners

Onze projectpartner is de Borneo Nature Foundation (BNF). Deze non-profit organisatie werkt al meer dan 20 jaar aan natuurbehoud en wetenschappelijk onderzoek in de regenwouden van Borneo. BNF heeft de basis gelegd voor de status van Sebangau als Nationaal Park in 2004.

Het is de missie van BNF om de natuur, het milieu en de inheemse cultuur op Borneo te beschermen en in stand te houden. De organisatie monitort de verspreiding, populatiestatus, gedrag en ecologie van  orang-oetans en de Zuid-Borneose gibbon.

Ook werken we samen met de National Park Authority (die het beschermde gebied beheert voor het ministerie van Milieu en Bosbouw) en met inwoners van zo’n 25 dorpen in de omgeving, zodat zij betrokken zijn bij alle stappen van het project.

borneo-nature-foundation

Het laatste nieuws uit dit project

Herstel van uniek veenmoerasbos: we bezochten ons project op Borneo

Herstel van uniek veenmoerasbos: we bezochten ons project op Borneo

Trees for All werkt op Borneo (Kalimantan) aan het herstel van tropisch regenwoud. We doen dit samen met onze partner Borneo Nature Foundation (BNF). We planten dit jaar maar liefst 125.000 bomen in Nationaal Park Sebangau, om zo de unieke veenmoerasbossen te herstellen. Het is een projectgebied vol uitdagingen, maar…

Lees het verhaal
Bosherstel op Borneo: 5 vragen aan collega Jeroen

Bosherstel op Borneo: 5 vragen aan collega Jeroen

Op een aantal plekken ter wereld vind je unieke biodiversiteit-hotspots: gebieden waar uitzonderlijk veel bedreigde planten en dieren leven. Zoals het eiland Borneo, waar wij sinds 2022 een project steunen. Jeroen van der Horst, Manager internationale projecten, vertelt waarom dit zo hard nodig is. 1. Waarom is het zo belangrijk…

Lees het verhaal