Vietnam bomen planten (2)
Alle projecten

Vietnam

Trees for All gaat samen met lokale partners en inwoners de zwaar gedegradeerde kustzone van Centraal-Vietnam herstellen.

Doneer

Herstel van duinbos

Boeren en vissers aan de kust in Centraal-Vietnam leven voornamelijk van de vangst van vis en garnalen uit de Zuid-Chinese zee en de oogst van rijst, suikerriet en andere producten. Het kustgebied is de laatste jaren sterk gedegradeerd en de bevolking wordt steeds vaker geteisterd door tropische stormen en orkanen. Dit zorgt voor overstromingen en verlies van oogsten in het achterland.

Soort donatie?

Hoeveel bomen wil jij laten planten?

Natuurlijk gaan wij zorgvuldig om met jouw persoonlijke gegevens. Wil je weten hoe we dit doen? Bekijk onze privacyverklaring.

In de kale duinen in het kustgebied van Centraal-Vietnam lopen de temperaturen hoog op: tot boven de 40 °C in de droge tijd. In de regentijd zijn er overstromingen als gevolg van tropische stormen. De natuurlijke vegetatie aan de kust is door grootschalige ontbossing en verkeerd landgebruik ernstig aangetast. De duinbossen en mangroven die vroeger de dorpen beschermden tegen deze extreme weersomstandigheden zijn vrijwel volledig verdwenen.

De lokale bevolking van kleinschalige boeren en vissers wordt daardoor steeds meer blootgesteld aan de gevolgen van klimaatverandering, zoals toenemende overstromingen, tyfoons, langdurige droogte en watervervuiling. Ook biedt de geërodeerde bodem met spaarzame vegetatie nog nauwelijks leefgebied aan de plaatselijke flora en fauna. Waar eerdere herbebossing heeft plaatsgevonden, is dit gebeurd met massale aanplant van exotische boomsoorten zoals Acacia en Casuarina. Ook dat heeft geleid tot verdere verarming van de inheemse vegetatie en de gronden.

Herbebossing

Om deze trend te keren gaat Trees for All 100 hectare van de zwaar gedegradeerde kustzone herstellen. Door 120.000 inheemse bomen en struiken aan te planten, zorgen we ervoor dat het gebied weer klimaatbestendig wordt en zijn beschermende functie terugkrijgt. We herstellen hiermee een bijzonder en bedreigd ecosysteem en verbeteren de leefomstandigheden van de mensen in de regio.

We planten de zaailingen in groepen van snel- en langzaam groeiende boomsoorten in een gebied dat de status van ‘beschermd bos’ geniet. Met deze ‘boomeilandjes’ bootsen we de ontwikkeling van het oorspronkelijke duinbos na. Zo ontstaat er op termijn een divers en soortenrijk duinbos.

Status
  • Actueel

Doelstellingen

  • Aanplanten van 120.000 bomen en struiken
  • Herstellen van 100 hectare kustgebied
  • Verbeteren van de bodem
  • Verbeteren waterkwaliteit en -beschikbaarheid
  • Tegengaan van erosie en verzilting
  • Bescherming tegen de effecten van orkanen en tropische stormen
  • Vergroten van de inheemse kustflora en -fauna door het planten van inheemse soorten
  • Extra werkgelegenheid en inkomen creëren voor kleine boeren

Centraal-Vietnam, Vietnam

Lokaal beheer

Dit project is opgezet in samenwerking met UNIQUE Forestry and Landuse GmbH en de Institute of Resources and Environment van Hue University (IREN), een lokale organisatie met een lange staat van dienst in natuurbeheer- en ontwikkelingsprojecten. Alle projectactiviteiten zijn in nauwe samenwerking met de lokale autoriteiten, overheidsinstanties zoals de Forest Protection Department (FPD) en aangrenzende dorpen. Zo wordt geplant op land dat is gemarkeerd als ‘beschermd bos’ om houtoogst te voorkomen en het risico op omzetten in een ander type landgebruik tegen te gaan.

Het opkweken, planten en onderhouden van het duinbos zorgen voor werkgelegenheid voor zo’n 250 tot 300 kleine boeren uit de aangrenzende dorpen. Ook vrouwen zullen een prominente rol krijgen in dit project. Daarnaast profiteert de lokale bevolking ook van de geplante boomsoorten die Non-Timber Forest Products (NTFP’s) leveren, zoals fruit, noten, wortels voor medicinaal gebruik en essentiële oliën voor de lokale markt.

“We herstellen een bijzonder en bedreigd ecosysteem en verbeteren de leefomstandigheden van de mensen in de regio.”

De projecten van Trees for All dragen bij aan het realiseren van meerdere Sustainable Development Goals

editicon twitter twitter linkedin linkedin facebook facebook instagram icon_add icon_arrow-button icon_calculator icon_check icon_close icon_delete icon_download icon_faq-close icon_faq-open icon_info icon_input-select icon_marker-googlemaps icon_marker icon_phone icon_play-button icon_search icon_tree logo_footer logo_menu TON-CO2 arrow-left-carousel arrow-right-carousel