Alle projecten

Limburg

Trees for All gaat samen met Staatsbosbeheer in totaal 13,4 hectare bos planten in de provincie Limburg.

Doneer

Vergroenen provincie Limburg

Op verschillende plekken in Limburg gaat Trees for All dit jaar in totaal 54.950 bomen planten. Het gaat om het aanleggen van bossen en herstellen van zogenoemde ‘graften’.

Soort donatie?

Hoeveel bomen wil jij laten planten?

Natuurlijk gaan wij zorgvuldig om met jouw persoonlijke gegevens. Wil je weten hoe we dit doen? Bekijk onze privacyverklaring.

Het project

We gaan aan de slag om de provincie Limburg te vergroenen in samenwerking met Staatsbosbeheer. Het gaat om meerdere percelen die verspreid liggen over heel Limburg in de gemeenten Peel en Maas, Venray, Horst aan de Maas, Venlo en Gulpen-Wittem. Bij elkaar opgeteld gaat het om 13,4 hectare verdeeld over percelen in de grootte van 0,5 tot 2 hectare.

Nieuw bos

De nieuwe bossen worden aangelegd in Noord- en Midden-Limburg. Het gaat om 12,4 hectare bos verdeeld over 16 verschillende percelen. Deze percelen bestaan nu voornamelijk uit voormalige landbouwgronden waar gras groeit. Er zullen verschillende soorten geplant worden om de biodiversiteit te vergroten. Daarnaast is het doel van deze bossen met name het vastleggen van CO2.

Herstellen graften

In Zuid-Limburg zullen graften (landschapselementen) hersteld worden door het planten van bomen. Deze graften dragen bij aan de kwaliteit van het landschap en identiteit van Zuid-Limburg, de biodiversiteit en het tegengaan van erosie vanuit de hellingen. In totaal gaat het om 1 hectare verspreid over 7 percelen die in de buurt van elkaar liggen.

Status
  • Actueel

Boomsoorten

In de nieuwe bossen worden bomen en struiken aangeplant, zoals de zwarte els, zachte berk, ruwe berk, populier, esdoorn, zomereik, wintereik, linde, beuk, haagbeuk, tamme kastanje, walnoot en zoete kers. Voor het herstellen van de graften worden aan de bosranden speciale ‘struikvormers’ aangeplant, vanwege de overgang naar open landschap. Struikvormers zijn bijvoorbeeld: hazelaar, meidoorn, inlandse vogelkers, lijsterbes, kardinaalsmuts, hondsroos, Gelderse roos, fladder iep en Spaanse aak.

Wat is een graft?

Een graft is een knik of mini-terras op een helling, meestal begroeid met struikgewassen. Graften komen voor op ontboste hellingen, die nu als akker of weiland in gebruik zijn. Graften zijn ontstaan door een combinatie van een menselijke activiteit en een natuurlijk proces. Vóór de uitvinding van het prikkeldraad rond 1880 plantten de boeren in het Zuid-Limburgse Heuvelland dichte hagen rondom hun weilanden om het vee niet te laten ontsnappen. In de hagen stonden ook grotere bomen en struiken: het zogenoemde ‘boerengeriefhout’. Graften zijn echter niet altijd erfafscheidingen, ze liggen nu vaak middenin een perceel.

In de provincie Limburg gaan we verdeeld over 23 percelen in totaal 13,4 hectare bos planten.

Nederland heeft meer bos nodig

Nederland is al een mooi en groen land. Toch wil Trees for All nog veel meer bos realiseren en werkt hiervoor nauw samen met Staatsbosbeheer en andere grondeigenaren. Meer bos is cruciaal in onze strijd om de klimaatdoelen te halen. De bomen zorgen niet alleen voor de benodigde opslag van CO2, ook is het goed voor de biodiversiteit in Nederland en draagt het bij aan recreatie en natuurbeleving. Door bomen te doneren help je ons om Nederland groener en gezonder te maken. Voor de selectie van onze Nederlandse bosprojecten hanteren we diverse kwaliteitscriteria. Meer weten? Bekijk onze uitgangspunten.

Limburg, Nederland

De projecten van Trees for All dragen bij aan het realiseren van meerdere Sustainable Development Goals

editicon twitter twitter linkedin linkedin facebook facebook instagram icon_add icon_arrow-button icon_calculator icon_check icon_close icon_delete icon_download icon_faq-close icon_faq-open icon_info icon_input-select icon_marker-googlemaps icon_marker icon_phone icon_play-button icon_search icon_tree logo_footer logo_menu TON-CO2 arrow-left-carousel arrow-right-carousel