regenwoud costa rica
Alle projecten

Costa Rica

Door bomen te planten beschermen we het leefgebied van vele diersoorten, helpen we de lokale bevolking en dragen we bij aan een groene en gezonde aarde.

Doneer

Herstel tropisch regenwoud

Het Carara National Park is één van de natuurgebieden met de hoogste biodiversiteit in Midden-Amerika. Door grootschalige ontbossing zijn veel plant- en diersoorten verdwenen. Trees for All gaat de komende jaren minimaal 105.000 bomen planten om de oorspronkelijke natuur te herstellen. Dit project is inmiddels gefinancierd met bijdragen van onze partners en donateurs.

Soort donatie?

Hoeveel bomen wil jij laten planten?

Natuurlijk gaan wij zorgvuldig om met jouw persoonlijke gegevens. Wil je weten hoe we dit doen? Bekijk onze privacyverklaring.

Het regenwoud van Carare is het leefgebied van jaguars en gekleurde ara’s. In de mangrovebossen bij de kust vind je grote krokodillen. De hogere delen van het gebied, ook wel het Turrubares-gebergte genoemd, zijn bedekt met tropische nevelwouden. Vroeger bestond er een directe verbinding tussen deze gebieden. Van 1950 tot 1970 werden grote delen van dit gebied ontbost om plaats te maken voor landbouw en veeteelt. Maar liefst 90 procent van het oorspronkelijke regenwoud verdween hierdoor. Wat overbleef was een versnipperd gebied van bos, verwilderde weidegronden en gedegradeerde landbouwgronden.

Status
  • Actueel

Een plan voor herstel van de verbindingszones

In 1999 sloegen het International Tree Fund (ITF) en Arbofilia, een lokale natuurbeschermingsorganisatie, de handen ineen voor herbebossing van het gebied. Het doel was het creëren van een ‘Carara Ecological Corridor’ (CEC) om zo het regenwoud van Carara, de nevelwouden en de mangrove bossen weer met elkaar te verbinden. Inmiddels is 65 hectare bos hersteld en zijn verschillende diersoorten teruggekeerd, waaronder de ara’s, jaguar en kapucijnapen. De bomen die twintig jaar geleden zijn geplant, zijn inmiddels tien meter of hoger en de waterhuishouding in het gebied is hersteld. Daar waar vroeger in het droge seizoen de bronnen droogvielen, is er nu het hele jaar door weer vers water beschikbaar.

Het project

Er is nog veel meer grond dat herbebost moet worden. Daarom is Trees for All partner geworden van ITF en Arbofilia. De komende jaren gaan we samen minimaal 105 hectare bos herstellen. Het bomen planten is zwaar werk, want sommige gebieden zijn steil en moeilijk bereikbaar. Er worden maar liefst driehonderd verschillende inheemse boomsoorten geplant, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de zeldzaamheid en ecologische waarde.

Impact lokale bevolking

Het opkweken, planten en onderhouden van de bomen gebeurt door de lokale bevolking. Het project is dus van groot belang voor de lokale werkgelegenheid. Het opzetten van familieboomkwekerijen is succesvol en praktisch gebleken. Ook profiteren de mensen die in de corridor wonen van de opbrengsten van ecotoerisme nu het gebied weer rijker is geworden aan flora en fauna. Lokale boeren krijgen training en advies om op een duurzame manier hun land te verbouwen en het bestaande bos te beschermen.

“Het doel van de Carara Ecological Corridor is een duurzaam ecosysteem waarin mens en natuur vanzelfsprekend verbonden zijn en elkaar versterken.”

Zo kun je bijdragen

Door bomen te doneren kun je bijdragen aan het herstel van dit prachtige natuurgebied. Hiermee bescherm je het leefgebied van de vele diersoorten, help je de lokale bevolking en draag je bij aan een groene en gezonde aarde.

San José, Carara, Costa Rica

De projecten van Trees for All dragen bij aan het realiseren van meerdere Sustainable Development Goals

editicon twitter twitter linkedin linkedin facebook facebook instagram icon_add icon_arrow-button icon_calculator icon_check icon_close icon_delete icon_download icon_faq-close icon_faq-open icon_info icon_input-select icon_marker-googlemaps icon_marker icon_phone icon_play-button icon_search icon_tree logo_footer logo_menu TON-CO2 arrow-left-carousel arrow-right-carousel