Je bent nu op de Engelse pagina. Wil je naar de Nederlandse pagina? Klik dan hier.
aanplant-heg

Meer bomen op het platteland dankzij samenwerking met Arla Foods en BoerenNatuur

23 maart 2023

Heggen, bomenrijen, knotwilgen, houtsingels: landschapselementen zijn belangrijk voor een klimaatbestendig en biodivers platteland. Daarom is Trees for All een samenwerking gestart met zuivelcoöperatie Arla Foods en BoerenNatuur, een koepelorganisatie die zich inzet voor natuurinclusieve landbouw. De komende jaren planten we 125.000 bomen en struiken, samen met boeren die melk leveren aan Arla Foods. Vandaag zijn de eerste honderd bomen de grond in gegaan in het Brabantse Schijndel, op de grond van Arla-melkveehouder Irma Zegers.

Meer biodiversiteit op het platteland

De samenwerking tussen Arla Foods, BoerenNatuur en Trees for All is onderdeel van het ReNature programma van Arla Foods. Met dit programma wil de zuivelcoöperatie de biodiversiteit rondom boerderijen stap voor stap verbeteren. De melkveehouders die meedoen met het ReNature programma krijgen ondersteuning bij het aanplanten van landschapselementen rondom hun boerderij, zoals heggen, (knot)bomen of kleine bosjes.

Landschapselementen komen van nature veel voor op het platteland. Helaas zijn ze de laatste decennia steeds vaker uit beeld verdwenen. Daarmee is een groot deel van de biodiversiteit in Nederland verloren gegaan. Landschapselementen zijn het thuis van talloze dieren, zoals vogels, insecten en kleine zoogdieren. Het herstel ervan is een concrete en effectieve manier om de biodiversiteit in het landelijk gebied te behouden en te verbeteren. Het programma levert dan ook een bijdrage aan natuurinclusieve landbouw, waarbij boeren binnen de grenzen van de natuur werken.

aanplant-heg
bomen-planten

Beplantingsplan op maat

Het uitgangspunt van het ReNature programma is dat de deelnemende boeren zoveel mogelijk ontzorgd worden. De leden van BoerenNatuur adviseren de boeren. Zij maken hierbij een beplantings- en beheerplan op maat. Op basis hiervan kunnen de boeren inheemse boom- en struiksoorten planten die passen bij de omgeving, het landschap en de bodem. Zo hebben de bomen en struiken maximale impact op de biodiversiteit, het klimaat en de leefomgeving.

Daarnaast krijgen de boeren duidelijke adviezen voor langdurig beheer en onderhoud van de aanplant. Zo zorgen we ervoor dat de bomen nu én in de toekomst positieve impact hebben op de biodiversiteit. Want een boom plant je niet voor even, maar voor het leven.

Goed voorbeeld doet goed volgen

Het uitdenken en ontwikkelen van een goed programma kost tijd. Daarom is eerst een pilotgroep van vier boeren gestart. Een van hen is Irma Zegers – de Koning, Arla-melkveehouder. Ze vertelt: “Ik vind het leuk om als een van de eerste boeren in Nederland mee te doen aan het ReNature programma. Samen investeren we op een praktische manier in de verbetering van het ecosysteem rondom mijn erf. Ik boer in de natuur en vind het als agrariër belangrijk dat ik een bijdrage lever aan het verbeteren van de biodiversiteit, ook al is dat stap voor stap. Als je goed bent voor de natuur, zullen de dieren en bodem ook goed voor jou zijn. Dan is de cirkel rond.”

We hopen uiteraard dat nog vele boeren het voorbeeld van Irma volgen!

boer-irma
Irma Zegers de Koning is een van de boeren die landschapselementen rondom haar boerderij plant om de biodiversiteit te verbeteren.

Groene meters maken

Trees for All zet zich in voor een bosrijke wereld en voor meer bomen in Nederland. Dit sluit aan bij de landelijke Bossenstrategie van de overheid. Het doel hiervan is om vóór 2030 de hoeveelheid bos te vergroten met 37.000 hectare.

Landschapselementen spelen binnen die strategie een belangrijke rol. “Juist op het platteland liggen er veel kansen om te vergroenen”, vertelt Simone Groenendijk, directeur van Trees for All. “We steunen inmiddels verschillende projecten in Nederland voor de aanleg van landschapselementen, waaronder het project met Arla Foods en BoerenNatuur. Bomen en heggen horen wat ons betreft bij een gezond en biodivers boerenland. Met Arla Foods en Boerennatuur vormen we een sterke coalitie om samen letterlijk meters aan bomen en heggen te maken.”

Lees meer over het project
koeien-weide