Je bent nu op de Engelse pagina. Wil je naar de Nederlandse pagina? Klik dan hier.
Landschap-Overijssel

Status: Actueel project

Een groen en duurzaam platteland

Als je goed om je heen kijkt op het platteland, kun je allerlei landschapselementen ontdekken. Denk daarbij aan bomenrijen, heggen of kleine bosjes (groene elementen) of aan sloten, beken en poelen (blauwe elementen). Samen vormen zij de groenblauwe dooradering van een landschap.

Landschapselementen trekken talloze planten en dieren aan. Ze zijn dus ontzettend belangrijk voor de biodiversiteit in Nederland. Helaas is de afgelopen eeuw ongeveer 60% van de landschapselementen op het platteland verdwenen. Dit komt onder andere door verstedelijking en schaalvergroting van de landbouw. Daarom helpen we stichting Landschap Overijssel bij het aanleggen en herstellen van landschapselementen.

In totaal gaan 230.810 bomen en struiken de grond in, verspreid over de hele provincie. Dit zijn bijvoorbeeld bomenrijen, knotbomen, kleine bosjes, heggen of hoogstamfruitbomen. Zo maken we het platteland groener en duurzamer. Plant je ook mee?

Plant mee in onze bosprojecten

Wil je als bedrijf bomen planten? Ga dan naar onze pagina voor bedrijven.

  • Voer een aantal in
  • Voer een aantal in
  • Voer een aantal in
  • Voer een aantal in
icon-moederboom

0

bomen en struiken

icon-aanplant

0 0

plantperiode

icon-boeren

0

grondeigenaren doen mee

Waarom is het herstel van landschapselementen nodig?

Stichting Landschap Overijssel wil de landschappen in de provincie een impuls geven, door het aanleggen en herstellen van landschapselementen. Dat is belangrijk om een aantal redenen:


1. Voor de biodiversiteit

De afgelopen decennia is de biodiversiteit in Nederland drastisch afgenomen. Het aantal soorten insecten is met 70% gedaald. En ook vogels, zoogdieren en vissen in het landelijk gebied hebben het zwaar. Landschapselementen kunnen hier verandering in brengen. Planten en dieren vinden er een schuilplek, voedsel en de mogelijkheid om zich voort te planten. Door landschapselementen aan te leggen en te herstellen, zorgen we voor de terugkeer van planten en dieren op het platteland.

En een mooie bijkomstigheid: met dit project leveren een belangrijke bijdrage aan een van de Europese doelstellingen. Tegen 2030 moet namelijk minstens 10% van de landbouwgrond uit landschapselementen bestaan.

2. Voor het klimaat

Landschapselementen dragen bij aan een beter klimaat. De bomenrijen, kleine bosjes, en heggen halen namelijk CO2 uit de lucht. Ook vangen ze fijnstof en stikstof af. Met dit project dragen we dus ook bij aan belangrijke doelen uit het Klimaatakkoord om CO2 en stikstof te reduceren.

Verder zorgen de landschapselementen voor zuurstof, schone lucht en schaduwplekken op hete dagen. Ook dragen ze een steentje bij aan milieuvriendelijke landbouw, doordat ze bijvoorbeeld insecten aantrekken die plagen op een natuurlijke manier bestrijden. Zo ontstaat een prettige en gezonde (leef)omgeving voor mensen en dieren op het platteland.

3. Voor de boeren

We planten de landschapselementen op de grond van boeren en particulieren. Onder veel boeren op het platteland is er de wil om te vergroenen, maar bij de uitvoering kunnen ze wel wat hulp gebruiken. Met dit project springen wij in op deze behoefte in. We helpen ze op weg met plannen, zodat ze precies weten welke bomen en struiken ze kunnen planten en hoe ze die beheren.  

boomaanplant-overijssel
wilg
houtsingel
elzensingel
landschapselementen-overijssel

1) bosaanplant 2) knotwilgen, 3) houtsingel, 4) elzensingel, 5) Overijssels landschap door Nico Kloek

Wat gaan we doen in Overijssel?

Verspreid over de hele provincie Overijssel gaan we landschapselementen planten en herstellen. We doen dit op de grond van minstens 130 eigenaren (boeren en particulieren). We vullen de gaten in bestaande landschapselementen op en planten bomen en struiken tussen bestaand groen. Zo verandert een kale bomenrij bijvoorbeeld in een volle houtsingel, waar allerlei planten en dieren op af komen!

We planten streekeigen en inheemse bomen en struiken, zoals de zwarte els, ruwe berk, zachte berk, haagbeuk, meidoorn, sleedoorn, gewone vogelkers, wintereik, wegedoorn en wilg. Dit zijn boom- en struiksoorten die van nature in dit gebied voorkomen, aangevuld met soorten die belangrijk zijn voor de omgeving vanuit cultuurhistorisch perspectief.

sleedoorn
meidoorn
haagbeuk
merel-zwarte-els
zachte-berk-blad

1) sleedoorn, 2) meidoorn, 3) haagbeuk, 4) zwarte els, 5) zachte berk

Dit project van Trees for All draagt bij aan het realiseren van meerdere
Sustainable Development Goals

11. Sustainable cities and communities
13. Climate action
15. Life on land
17. Partnership for the goals

Waar gaan we planten?

We planten in de hele provincie Overijssel, op de grond van particulieren en boeren.

Onze partners

Binnen dit project werken we samen met Landschap Overijssel, de provincie Overijssel en particuliere grondeigenaren. Landschap Overijssel is de initiatiefnemer van dit project, projectleider en adviseur. Daarnaast zijn de provincie Overijssel en verschillende gemeenten betrokken. Zij zorgen voor de co-financiering. Tot slot werken we samen met de grondeigenaren die hun grond beschikbaar stellen. Zij leveren een eigen financiële bijdrage aan het project en zullen de bomen en struiken aanplanten en beheren.

logo-landschap-overijssel
logo-provincie-overijssel

“Landschapselementen zoals houtwallen, sloten en bomenrijen vormen een onmisbaar groenblauw netwerk. Ze zijn een belangrijke basis voor biodiversiteit. Daarom gaan wij voor een groenblauwe dooradering van het landschap.”

Eibert Jongsma, Landschap Overijssel