Je bent nu op de Engelse pagina. Wil je naar de Nederlandse pagina? Klik dan hier.
filipijnen-bos

Filipijnen

Trees for All heeft ruim 200 hectare tropisch bos hersteld en daarmee 8.000 hectare oerbos voor verdere aantasting beschermd in het berggebied van Mount Malindang in de Filipijnen.

Status: Afgerond project

Bosherstel om bodemerosie tegen te gaan

De ontbossing van Mount Malindang op de Filipijnen heeft in het verleden geleid tot grootschalige erosie, met dramatische gevolgen voor de landbouw in de lager gelegen gebieden. Met de steun van Trees for All is het bos hersteld en wordt het duurzaam beheerd.

Waarom is dit project nodig?

Sinds 2008 hebben wij ruim 200 hectare tropisch bos hersteld en daarmee 8.000 hectare oerbos voor verdere aantasting beschermd in het berggebied van Mount Malindang, een slapende vulkaan in het gelijknamige natuurpark op het eiland Mindanao in de Filipijnen. Op deze berg ontspringen rivieren en beken die van belang zijn voor de waterhuishouding in de lager gelegen en dichtbevolkte landbouwgebieden.

icon-boom-6

0

bomen geplant

icon-hectare-bos

0

hectare bos hersteld

Wat hebben we hieraan gedaan

Het bosherstel is gedaan met aanplant van de oorspronkelijke boomsoorten. De zaden van ruim 40 boomsoorten zijn verzameld in het beschermde bosgebied. Hiernaast hebben we de aanleg van nog 50 hectare dorpsbos ondersteund. Inwoners van de omliggende gehuchten kunnen dit dorpsbos gebruiken voor het verzamelen van hout en bosbijproducten voor basisbehoeften.

Noodtoestand

Sinds 2017 geldt de noodtoestand in dit deel van de Filipijnen. Hierdoor kunnen we het project niet bezoeken en ook niet langer conform onze kwaliteitscriteria monitoren. Daarom is in overleg met de lokale partner besloten het project stop te zetten. In 2021 heeft er een uitgebreide evaluatie van de boomaanplant plaatsgevonden door teams van de Filipijnse bosdienst. Samen met dorpelingen hebben zij metingen uitgevoerd in de opstand en ook dronemonitoring gedaan. Hieruit is gebleken dat de aanplant zich goed ontwikkelt en verder zal uitgroeien tot een soortenrijk bos.

Dit project van Trees for All draagt bij aan het realiseren van meerdere
Sustainable Development Goals

1. No Poverty
13. Climate action
15. Life on land

Waar hebben we geplant?

We hebben bomen geplant in het berggebied van Mount Malindang, in het gelijknamige natuurpark op het eiland Mindanao in de Filipijnen.

Onze partners

Het project is uitgevoerd in nauwe samenwerking met het Filipijnse Staatsbosbeheer (DENR), de Mount Malindang Protected Area Management Board (PAMB) en de aangrenzende dorpen.

8.000 hectare oerbos is beschermd in het berggebied van Mount Malindang.

filipijnen-bos