Klachtenprocedure

Heb je een klacht? Dat vinden we oprecht vervelend. We willen jouw klacht zo snel en zo goed mogelijk afhandelen. Je leest hier hoe dat in z'n werk gaat.

Dankzij onze donateurs, leveranciers, samenwerkingspartners en andere relaties kan Trees for All haar werk doen.  Wij vinden het belangrijk met hen goed contact te onderhouden en dat zij tevreden zijn. We doen er alles aan om integer, transparant en effectief ons werk te doen. Maar er is altijd ruimte voor verbetering.

Is het contact met Trees for All anders gelopen dan je had verwacht? Heb je een klacht over ons manier van handelen? Laat het ons weten. Klachten en suggesties voor verbetering gaan ons aan het hart en nemen we serieus.

Definitie klacht

Onder een klacht verstaan wij een uiting van ontevredenheid gericht aan Trees for All over onze dienstverlening of onze manier van communiceren waarbij een respons of oplossing wordt verwacht. Een klacht kan niet anoniem worden ingediend. Een klacht moet in het Nederlands of Engels worden ingediend en leesbaar zijn.

Hoe dien je een klacht in?

Je kunt een klacht indienen via onderstaand formulier. Omschrijf de klacht zo duidelijk mogelijk en geef aan, indien mogelijk, met welke oplossing of actie van ons je tevreden bent. Lukt het je niet om je klacht via dit formulier in te dienen, neem dan gerust contact met ons op via: 030-2040744. We helpen graag en zullen indien nodig onze Klachtenfunctionaris inschakelen. Of je stuurt een brief naar: Trees for All, Rotsoord 3a, 3523 CL Utrecht.

Hoe worden klachten afgehandeld?

Trees for All neemt alle ontvangen klachten zo snel mogelijk in behandeling. De termijn waarbinnen wij de klacht behandelen en beantwoorden bedraagt maximaal 10 werkdagen. Indien beantwoording binnen tien werkdagen niet mogelijk is, berichten wij hierover.

Registratie en rapportage

Trees for All behandelt ontvangen klachten vertrouwelijk. De registratie gebeurt zodanig dat de privacy is gewaarborgd. Trees for All registreert alle klachten en rapporteert hierover in haar jaarverslag.

Klachtenfunctionaris

Ben je ontevreden over de afhandeling van jouw klacht? Dan kun je je richten tot onze klachtenfunctionaris (klachtenfunctionaris@treesforall.nl). We willen iedere klacht zo snel mogelijk en naar tevredenheid oplossen. We gaan er hierbij vanuit dat een klacht binnen één maand na binnenkomst zou moeten zijn afgehandeld. Als dit niet mogelijk is, zullen we jou als melder daarvan op de hoogte stellen en nadere afspraken maken.