Je bent nu op de Engelse pagina. Wil je naar de Nederlandse pagina? Klik dan hier.
josh-pigford-rjdt6wgw4wk

Klachtenprocedure

Heb je een klacht? Dat vinden we oprecht vervelend. We willen jouw klacht zo snel en zo goed mogelijk afhandelen. Je leest hier hoe dat in z'n werk gaat.

Dankzij onze donateurs, leveranciers, samenwerkingspartners en andere relaties kan Trees for All haar werk doen.  Wij vinden het belangrijk met hen goed contact te onderhouden en dat zij tevreden zijn. We doen er alles aan om integer, transparant en effectief ons werk te doen. Maar er is altijd ruimte voor verbetering.

Is het contact met Trees for All anders gelopen dan je had verwacht? Heb je een klacht over ons manier van handelen? Laat het ons weten. Klachten en suggesties voor verbetering gaan ons aan het hart en nemen we serieus.

Definitie klacht

Onder een klacht verstaan wij een uiting van ontevredenheid gericht aan Trees for All over onze dienstverlening of onze manier van communiceren waarbij een respons of oplossing wordt verwacht. Een klacht kan niet anoniem worden ingediend. Een klacht moet in het Nederlands of Engels worden ingediend en leesbaar zijn.

Hoe dien je een klacht in?

Je kunt schriftelijk een klacht indienen:

Via mail: klachtenfunctionaris@treesforall.nl 

Via post: Trees for All, Voetiusstraat 2, 3512 JM Utrecht.

Omschrijf de klacht zo duidelijk mogelijk en geef aan, indien mogelijk, met welke oplossing of actie van ons je tevreden bent. We willen iedere klacht zo snel mogelijk en naar tevredenheid oplossen. We gaan er hierbij vanuit dat een klacht binnen één maand na binnenkomst zou moeten zijn afgehandeld. Als dit niet mogelijk is, zullen we jou als melder daarvan op de hoogte stellen en nadere afspraken maken.

Registratie en rapportage

Trees for All behandelt ontvangen klachten vertrouwelijk. De registratie gebeurt zodanig dat de privacy is gewaarborgd. Trees for All registreert alle klachten en rapporteert hierover in haar jaarverslag.