21 February 2019

Kom je bomen planten op 16 maart?

Newsoverview
Planten van een zaailing in Bolivia

Op zaterdag 16 maart kun je helpen met bomen planten in het Bieslandse Bos in Delft. Staatsbosbeheer organiseert tijdens NL Doet een plantdag voor iedereen uit de omgeving. Trees for All is partner van Staatsbosbeheer en helpt bij het duurzame herstel van het Bieslandse bos. Het aantal plaatsen bij de plantdag is beperkt, dus meld je snel hier aan.

Nieuwe bomen

Staatsbosbeheer is eind januari gestart met het planten van nieuwe bomen en struiken in het Bieslandse bos. Door het weghalen van zieke essen, besmet met de schimmelziekte essentaksterfte, zijn veel open plekken in het bos ontstaan. Deze open plekken worden grotendeels opnieuw ingeplant met nieuwe bomen en struiken.

Er komt een grotere variatie aan boom- en struiksoorten waaronder wilg, linde, els, meidoorn en vuilboom. Meer variatie is goed voor de biodiversiteit en ook voor bezoekers van het bos is meer afwisseling aantrekkelijk.

Speelbossen ook opgeknapt

Tegelijkertijd wordt gewerkt aan het opknappen van speelbos de Biesbush, waar eind 2017 samen met kinderen uit de buurt nieuwe ideeën voor het speelbos zijn bedacht. Zo komen er nieuwe bruggetjes, stapstenen in het water en meer spannende paadjes. Ook het speelbos in de Balij wordt opgeknapt. De werkzaamheden zijn naar verwachting begin april 2019 klaar.

> Geef je op voor de plantdag in het Bieslandse bos op zaterdag 16 maart

editicon twitter twitter linkedin linkedin facebook facebook instagram icon_add icon_arrow-button icon_calculator icon_check icon_close icon_delete icon_download icon_faq-close icon_faq-open icon_info icon_input-select icon_marker-googlemaps icon_marker icon_phone icon_play-button icon_search icon_tree logo_footer logo_menu TON-CO2 arrow-left-carousel arrow-right-carousel