Bestuurslid

Omvang n.t.b. | Plaats Utrecht | Sluitingsdatum 24/04/2022

Trees for All zoekt een nieuw bestuurslid

Wij zoeken een enthousiaste en deskundige bestuurder voor onze stichting. Heb jij tijd en zin om mee te bouwen aan onze snelgroeiende organisatie? Wil je je inzetten voor een duurzame wereld? Dan komen we graag met jou in contact.

Over Trees for All

Trees for All zet zich al ruim 20 jaar in voor een bosrijke wereld. Het is onze missie om wereldwijd nieuwe bossen te planten en bestaande bossen te herstellen. We planten bomen in Nederland en het buitenland en maken mensen bewust van het belang van bomen. We gaan daarbij voor brede impact. Onze duurzame bosprojecten dragen niet alleen bij aan een beter klimaat, maar zorgen ook voor meer biodiversiteit en gezonde leefomstandigheden. Zo investeren we samen met onze donateurs en partners in een groene aarde voor iedereen. Trees for All heeft het CBF-keurmerk en een ANBI- status. We staan met elkaar voor duurzaamheid, deskundigheid, betrouwbaarheid, respectvolle en persoonlijke communicatie en positiviteit.

We ontvangen donaties van meer dan 1000 bedrijven, 20.000 particuliere donateurs en hebben een schenking gekregen van de Nationale Postcode Loterij. Vorig jaar hebben we voor het eerst meer dan een miljoen bomen geplant in één jaar tijd en onze ambitie is om nog meer impact te kunnen maken. Deze snelle groei brengt ook uitdagingen met zich mee. We bouwen samen aan een impactvolle projectenportefeuille, duurzame fondsenwerving en een efficiente en effectieve organisatie.

Het bestuur

Door de aanstelling van een directeur met gedelegeerde bevoegdheden is het bestuur het toezichthoudende orgaan. Er is geen raad van toezicht. De directie wordt benoemd door het bestuur en is in dienst van de stichting. Het bestuur is eindverantwoordelijk en stelt onder meer het meerjarenbeleid, jaarplan en de jaarrekening vast. Zij ziet toe op het goed functioneren van de directie en werkorganisatie en denkt mee over het te voeren beleid. Het bestuur besluit ook over het aangaan van nieuwe projectverplichtingen.

Het bestuur van Trees for All is actief betrokken bij de organisatie. Er wordt vergaderd in een open en collegiale sfeer. Naast de bestuurvergaderingen is er ook tussentijdse afstemming mogelijk. Bestuursleden zijn op basis van hun expertise klankbord. En er zijn verschillende commissies actief waarin bestuursleden zitting hebben, waaronder een projectencommissie en een commissie finance & control.

Samenstelling bestuur en vacature

Ons bestuur bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven leden. Eén van de huidige bestuursleden treedt af. Daarom we willen graag ons bestuur versterken met twee nieuwe bestuursleden. Naast deze vacature is er ook een vacature voor een bestuurder met een achtergond in bos-en natuurbeheer.

Bij de samenstelling van ons bestuur houden we rekening met de deskundigheid, achtergrond en het netwerk van de leden in relatie tot de aard en de activiteiten van Trees for All. Ook streven we naar een evenwichtige vertegenwoordiging uit verschillende gemeenschappen, leeftijdsgroepen en gender. Mensen uit ondervertegenwoordigde groepen worden uitgenodigd te solliciteren. We geven de voorkeur aan een vrouwelijke kandidaat.

Wie zoeken we?

Trees for All zoekt een bestuurder die samen met de collega bestuurders, de directeur en het team richting geeft aan de missie en verdere ontwikkeling van Trees for All. Je voelt je comfortabel bij het sturen op groei en doorontwikkeling, maar verliest de risico’s daarvan niet uit het oog en weet indien nodig te temporiseren.

Je hebt een netwerk in de duurzame sector en bent een verbinder. Je bent een betrokken en bij voorkeur ervaren bestuurder die aantoonbare affiniteit heeft met onze missie. Een juridische of commerciele achtergrond zou qua expertise een goede aanvulling zijn op de bestaande expertise binnen het bestuur.

Je kunt goed luisteren, maar laat ook duidelijk je stem horen in discussies. Als persoon ben je van nature energiek, initiatiefrijk, proactief en je hebt een duideljke visie voor de toekomst van de organisatie.

Je bekleedt geen hoofd- of nevenfuncties die een onafhankelijk optreden in het belang van Trees for All zouden kunnen belemmeren.

Praktische informatie

Het bestuur vergadert ten minste zes keer per jaar en indien nodig vaker. De vergaderingen vinden in de regel plaats op woensdag. Afhankelijk van de expertise kan deelname in één van de commissies gewenst zijn. Het bestuur ontvangt een vrijwillligersvergoeding voor haar werkzaamheden.

Interesse?

We komen graag in contract met geinteresseerde kandidaten. Jouw CV met motivatie kun je sturen naar sollicitatie@treesforall.nl. Voor vragen over de vacature kun je ook contact opnemen met de voorzitter Stef Röell: 06-11 86 66 43

Sollicitaties graag uiterlijk 24 april verzenden naar sollicitatie@treesforall.nl, onder vermelding van: vacature bestuur

boomplantdag-drenthe
`plant_een_boom
Boomplantdag-Oostermaet-Overijssel