4 juli 2018

Bezoek bosproject ArBolivia

Nieuwsoverzicht
Lena en Stef in Bolivia

Onze directeur Lena Euwens bezocht het bosproject ArBolivia afgelopen mei, samen met bestuurslid Stef Roell. Het bezoek aan 20 boeren en hun gezinnen in het noorden en midden van Bolivia was het hoogtepunt van hun reis. Een dergelijk projectbezoek doen we om de twee jaar, om onze bosprojecten zelf te monitoren. We beoordelen de plantlocaties, spreken met de boeren, de lokale staf van onze projectpartner, onderzoeken steekproefsgewijs de boekhouding en het lokale monitoringsysteem en leggen ons oor te luisteren bij relevante stakeholders zoals bijvoorbeeld het lokaal bestuur. Naast deze tweejaarlijkse bezoeken, rapporteren onze lokale projectpartners jaarlijks over wat zij gerealiseerd hebben dankzij de donaties van Trees for All.

In ArBolivia liggen onze projectlocaties in het tropische gedeelte van Bolivia, waar het Andesgebergte overgaat in het Amazonebekken. In het verleden was hier alleen oerwoud. Vanaf het midden van de vorige eeuw is het land gedeeltelijk ontgonnen en in percelen van 10 tot 20 ha in eigendom gegeven aan mensen die vaak werkloos waren geraakt in de mijnbouw, elders in Bolivia. Onze directeur Lena Euwens is zelf boerendochter. Zij vond het dan ook een bijzondere ontdekking dat veel Boliviaanse vrouwen zelf eigenaar zijn van de percelen.

Helaas ontdekken veel boeren en boerinnen na enkele jaren dat de ontgonnen landbouwgrond zijn vruchtbaarheid verliest. Vervolgens laat men het een tijdje braak liggen en verleggen de boeren hun cultuurgrond door een stuk van het aangrenzende regenwoud te kappen en deze in cultuur te brengen. In ons ArBolivia project gaan we deze veel voorkomende manier van ontbossing tegen. Sterker nog: honderden boeren plantten op hun land inmiddels nieuw bos aan!

Nimia Fernandez, moeder van 6 kinderen, is een van de trotse en hardwerkende boerinnen in het ArBolivia project. Dankzij onze donateurs heeft Nimia 3 ha van haar land kunnen herbebossen. Dat levert haar extra inkomsten op, want over 15 tot 20 jaar kan zij regelmatig hout oogsten. Met een stralende lach vertelt Nimia dat haar jongste kinderen straks kunnen gaan studeren.

Ook heeft ze inmiddels de voordelen van agroforestry ontdekt. In de schaduw van de bomen doen planten zoals cacao en koffie het bijzonder goed. Ook dit plantmateriaal heeft Nimia dankzij donaties aan ArBolivia gekregen. Een bijkomend en belangrijk voordeel van deze ‘nieuwe vorm van landbouw’ is dat de bodem niet uitgeput raakt en de noodzaak om het regenwoud te kappen afneemt.

Ruben Lima is naast boer een van de grootste pleitbezorgers van het duurzame bosproject. Zijn percelen met bos- en agroforestry, liggen in een lange strook langs de randen van het regenwoud. Wat Ruben betreft draagt hij bij aan iets groters. Met een bolle wang, gevuld met cocabladeren, vertelt hij geëmotioneerd dat ieder zijn eigen aandeel moet leveren om de aarde weer gezond te maken en verdere opwarming tegen te gaan. Ruben is een voorbeeld voor veel andere lokale boeren, en dankzij zijn overtuigingskracht hebben zich inmiddels weer tientallen boeren aangemeld om mee te doen met het project.

editicon twitter twitter linkedin linkedin facebook facebook instagram icon_add icon_arrow-button icon_calculator icon_check icon_close icon_delete icon_download icon_faq-close icon_faq-open icon_info icon_input-select icon_marker-googlemaps icon_marker icon_phone icon_play-button icon_search icon_tree logo_footer logo_menu TON-CO2 arrow-left-carousel arrow-right-carousel