Uit onderzoek blijkt dat herbebossing het bosherstel van oorspronkelijk regenwoud met maar liefst 50 procent versnelt. Trees for All heeft bijgedragen aan het project waar dit onderzoek, gepubliceerd in Science, is gedaan. Het gaat om de herbebossing van regenwoud op Sabah, een Maleisisch deel van het eiland Borneo. Het bos was door houtkap zwaar beschadigd. Nu is het, dankzij herbebossing en bosherstel, weer hard op weg om volwaardig regenwoud te worden.

Het project is opgezet in 1992 door Face the Future, met als doel om 25.000 hectare bos, dat in verschillende mate van degradatie verkeerde door intensieve houtkap in de jaren ’80, te herstellen. Door een combinatie van herbebossing met inheemse bossoorten (Enrichment planting) en het vrijstellen van bestaande bomen van klimplanten en lianen (Assisted Natural Regeneration) heeft het bos een bijzonder herstel doorgemaakt. Martijn Snoep, directeur van Face the Future en coauteur van de publicatie in Science: “Door het actief herstellen van beschadigde bossen krijgt het bos haar waarde terug. Dit onderzoek bevestigt het resultaat van deze interventie”.

De natuur een handje helpen

Klimplanten en lianen concurreren met bomen in het regenwoud. De groei van de typische tropische woudreuzen wordt door deze planten vertraagd, waardoor het bos zich minder snel ontwikkelt en ook minder snel koolstof vastlegt. In het geval van een kleinschalige en natuurlijke verstoring is dat geen probleem. Bij grootschalige verstoring door intensieve houtkap, kan het herstel van grote bosgebieden ernstig worden belemmerd.

Aanplant van nieuwe bomen is nodig waar de natuurlijke verjonging van bos niet meer lukt, bijvoorbeeld doordat er te weinig bomen en dus zaadbronnen over zijn. Door nieuwe bomen aan te planten ontstaat sneller een dicht bladerdak (canopy), wat het woekeren van grassen en andere snelle groeiers tegenhoudt. Zo krijgen de gewenste bossoorten alle kans zich snel te ontwikkelen. Inmiddels heeft het bos in het projectgebied een beschermde status gekregen en blijft het dus ook in de toekomst gevrijwaard van verdere aantasting.

Actief herstel loont

Om het effect van het actieve bosherstel goed te kunnen meten is in het Science artikel een vergelijking gemaakt tussen bos waar Infapro haar herstelwerkzaamheden heeft uitgevoerd en bos dat op natuurlijke wijze is hersteld. Het effect is overduidelijk: “In de 30 – 35 jaar na de houtkap is in het natuurlijk herstelde bos gemiddeld 2,9 ton koolstof per hectare per jaar opgeslagen, terwijl de gebieden met actief herstel aanzienlijk sneller regenereerden, met 4,4 ton koolstof per hectare per jaar*”, schrijven onderzoeker Chris Philipson en zijn team in Science. Een geweldige opsteker voor bosherstelprogramma’s in de tropen en een bevestiging dat er in de gedegradeerde tropische bossen een enorme potentie schuilt in de strijd tegen klimaatverandering.

Co-benefits

En niet alleen het klimaat heeft baat bij het ecosysteemherstel, benadrukken de onderzoekers: “De veelheid aan co-benefits van bosherstel, zoals het behoud van biodiversiteit, bescherming tegen overstromingen, levering van schoon drinkwater en het voorzien in het levensonderhoud van de lokale bevolking, betekenen een extra rechtvaardiging voor alle wetgeving en financiële middelen die tropisch bosherstel stimuleren.”

Hier kunnen wij ons helemaal in vinden: de waarde van gezond bos is niet te onderschatten. Aan ons de taak die waarde tot de volle potentie te herstellen. We zijn trots op onze bijdrage aan dit innovatieve project en zullen de resultaten blijven volgen.

* Omgerekend is dit respectievelijk 10,6 en 16,1 ton CO2e, de eenheid waarin bijvoorbeeld carbon credits worden uitgedrukt. Ter referentie: in een volwassen bos in Sabah wordt uitgegaan van een opslag van ongeveer 200 ton koolstof, of 733 ton CO2e per hectare.