Projectaanvraag Nederland

Trees for All werft fondsen voor duurzame projecten in Nederland. De projecten die wij steunen, kunnen worden gerealiseerd dankzij particuliere en zakelijke donaties. Wij selecteren onze (bos)projecten aan de hand van diverse criteria waarbij duurzame aanplant en beheer, klimaatverbetering en biodiversiteit centraal staan.

Welke projecten?

In Nederland levert Trees for All een bijdrage aan de volgende type projecten:

Onze bijdrage voor Nederlandse projecten is specifiek bedoeld voor de aanschaf van bomen en struiken, aanplant en duurzaam beheer van de projectlocatie. Trees for All is geen boseigenaar, bosbeheerder, aannemer, kweker of adviesbureau.

Al onze projecten en projectpartners worden uitgebreid beoordeeld voordat we van start gaan. Wanneer projecten zijn goedgekeurd door het bestuur, wordt een samenwerkingsovereenkomst getekend waarin de wederzijdse afspraken worden vastgelegd. Wij gaan graag een samenwerking aan voor langere termijn, omdat we geloven in duurzame relaties en projecten. Ofwel: we willen niet alleen bomen planten, maar met elkaar toekomstbestendige bossen creëren en behouden.

Jouw projectaanvraag

Om je op weg te helpen bij jouw aanvraag hebben we al onze uitgangspunten op een rij gezet en een aanvraagformulier gemaakt. Zo weet je precies waar jouw aanvraag aan moet voldoen en hoe we het project beoordelen. Let wel: ook al voldoet jouw project aan alle criteria, we kunnen niet garanderen dat we financiële ondersteuning kunnen geven. We zijn geen vermogensfonds, maar een fondsenwervende organisatie. Op het moment dat wij een samenwerking aangaan met een projectpartner dan doen we dat meestal op basis van voorfinanciering. Hiervoor maken wij een inschatting van de verwachte donaties en dus de haalbaarheid van het project.

Laten we kijken of we iets voor elkaar kunnen betekenen. Lees eerst goed onze criteria en vul dan ons aanvraagformulier in en mail deze naar info@treesforall.nl.

Kleinschalige boomplant projecten

Wil je als lokale stichting of (buurt)vereniging je omgeving vergroenen? Voor kleinschalige boomplant projecten hebben we het GroenDoen Fonds ontwikkeld.

Vragen

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met ons op via info@treesforall.nl.

editicon twitter twitter linkedin linkedin facebook facebook instagram icon_add icon_arrow-button icon_calculator icon_check icon_close icon_delete icon_download icon_faq-close icon_faq-open icon_info icon_input-select icon_marker-googlemaps icon_marker icon_phone icon_play-button icon_search icon_tree logo_footer logo_menu TON-CO2 arrow-left-carousel arrow-right-carousel