nieuwe natuur
Alle projecten

Nieuwe natuur in Nederland

Op gronden die aansluiten bij bestaande natuurgebieden in de omgeving van natuurbegraafplaatsen gaat Trees for All bomen planten.

Doneer

Bossen aanleggen bij begraafplaatsen in de natuur

Trees for All gaat samen met de Stichting Nieuwe Natuur bossen aanleggen op gronden in de omgeving van natuurbegraafplaatsen. Zo is op de flanken van Herperduin in Koolwijk, vlakbij natuurbegraafplaats Maashorst, een nieuw stuk natuur ingericht samen met andere betrokken partijen.

Soort donatie?

Hoeveel bomen wil jij laten planten?

Natuurlijk gaan wij zorgvuldig om met jouw persoonlijke gegevens. Wil je weten hoe we dit doen? Bekijk onze privacyverklaring.

Natuurontwikkeling Koolwijk

In de buurt van de Osse deelgemeente Koolwijk in Noord-Brabant, nabij natuurbegraafplaats Maashorst, wordt 0,65 hectare landbouwgrond omgevormd naar bos. Waar voorheen mais en gras groeiden, zal in de toekomst een gemengd bosgebied komen. In februari zijn er meer dan 2.000 jonge boompjes van verschillende soorten geplant om het landschap verder te ontsluiten. Doel van het project ‘Natuurontwikkeling Koolwijk’ is om te zorgen voor een geleidelijke overgang van het bosgebied van het Herperduin naar het aangrenzende open landschap.

Loofbos

Het gebied wordt een loofbos met soorten die passen bij de zandige en vochtige bodem, zoals zomereik, haagbeuk, winterlinde, gladde iep en hazelaar. Het bos gaat geleidelijk over naar een open, schraal grasland via een mooie struweelrand en een ruige graslandrand. Daarbij wordt een brede hakhoutsingel aangelegd met lage struiksoorten als hazelaar, brem, wilde lijsterbes en sleedoorn. Deze afwisseling zorgt voor een hogere diversiteit aan natuurwaarden en een aantrekkelijker landschap voor de mens.

Het project ‘Natuurontwikkeling Koolwijk’ is een samenwerking van natuurbegraafplaats Maashorst, Groenontwikkelfonds Brabant, Provincie Brabant, Natuurmonumenten, Natuurbegraven Nederland en Trees for All.

Status
  • Actueel

Samenwerking Stichting Nieuwe Natuur

Trees for All is een samenwerking aangegaan met Stichting Nieuwe Natuur. Stichting Nieuwe Natuur is een gezamenlijk initiatief van Natuurbegraven Nederland en Natuurmonumenten. Deze stichting wil, net zoals Trees for All, meer kwalitatief hoogwaardige natuur realiseren in Nederland. Dit doen ze door verwerving van gronden die aansluiten bij bestaande natuurgebieden in de omgeving van natuurbegraafplaatsen. Deze locaties richten ze in, beheren en behouden ze voor de generaties na ons. Dit alles vanuit de gedachte dat de biodiversiteit van de natuur van belang is voor het welzijn van de mens. Trees for All levert een bijdrage aan de realisatie van projecten van Stichting Nieuwe Natuur door het planten van bomen.

Trees for All gaat samen met de Stichting Nieuwe Natuur bossen aanleggen op gronden in de omgeving van natuurbegraafplaatsen.

Foto’s: (C) Natuur Begraven Nederland

Koolwijk, Nederland

De projecten van Trees for All dragen bij aan het realiseren van meerdere Sustainable Development Goals

editicon twitter twitter linkedin linkedin facebook facebook instagram icon_add icon_arrow-button icon_calculator icon_check icon_close icon_delete icon_download icon_faq-close icon_faq-open icon_info icon_input-select icon_marker-googlemaps icon_marker icon_phone icon_play-button icon_search icon_tree logo_footer logo_menu TON-CO2 arrow-left-carousel arrow-right-carousel