Ben je ook zo toe aan een beetje optimisme zo aan het einde van dit jaar? Ik wel en daarom deel ik graag iets positiefs. Want ondanks het feit dat corona ons leven beheerst, staat duurzaamheid bij bedrijven nog vol op de agenda. En dat is voor de verandering goed nieuws!

Bij Trees for All zien we dat duurzaamheid voor steeds meer ondernemingen niet langer een bijzaak is, maar juist core business. Ook in deze tijd van economische krimp en onrust.

Neem onze partner Yoghurt Barn. Ondanks de coronacrisis besloot Wouter Staal, founder en CEO, dit jaar om in lijn met het Parijsakkoord zijn CO2-uitstoot komende tien jaar met 50 procent te verminderen. De resterende uitstoot wordt via onze herbebossingsprojecten voor 110 procent gecompenseerd. Zo werkt Yoghurt Barn aan een klimaatpositief businessmodel.

Noodzakelijke voorwaarde

Duurzaamheid is lang beschouwd als nice to have. Maar steeds meer bedrijven weten inmiddels dat het een noodzakelijke voorwaarde is om relevant te blijven. Bij aanbestedingen worden steeds hogere eisen aan leveranciers gesteld op het gebied van duurzaamheid in de hele keten. In dat kader zie ik een toenemende ambitie om te willen reduceren en compenseren. Van koplopers tot bedrijven die net beginnen: overal zien we groei in het ambitieniveau. Werd voorheen bijvoorbeeld de CO2 van een wagenpark gecompenseerd, nu wordt gekeken naar de hele bedrijfsvoering en de totale waardeketen van producten en diensten. Ik zie dat steeds meer bedrijven hun verantwoordelijkheid willen en gaan nemen. Daarbij gaan ze niet voor het spreekwoordelijke vinkje, maar willen ze echt impact maken.

Echte impact

Het planten van bomen is één van de beste en meest impactvolle manieren om de uitstoot van CO2 te verminderen. Bossen zijn dé CO2-afvangers en van grote waarde voor al het leven op aarde. Met onze projecten dragen we bovendien bij aan diverse Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties, waaronder klimaatverbetering, biodiversiteitsherstel maar ook armoedebestrijding. Wij planten namelijk bossen samen met lokale community’s in bijvoorbeeld Oeganda, Ghana, Costa Rica en Bolivia. Zij profiteren onder andere van meer werkgelegenheid, kennisoverdracht en duurzame voedselproductie. Het is mooi om te zien dat steeds meer bedrijven juist vanwege die brede impact willen bijdragen aan onze sociale herbebossingsprojecten.

Trouwe partners

Gelukkig kunnen we ook dit jaar rekenen op de steun en samenwerking van veel trouwe partners. Zo hebben partijen als Arriva, a.s.r, Chiesi en DHL ook dit jaar weer de samenwerking verlengd en ontplooien ze aansprekende initiatieven om samen met klanten en/of medewerkers bomen te planten en CO2-uitstoot te reduceren.

Intrinsiek gemotiveerd

Weet je wat me echt inspireert? Als medewerkers van een bedrijf op persoonlijke titel bij ons aankloppen, omdat ze zich willen inzetten voor een betere wereld. Soms is dat de directeur zelf. Maar juist ook mensen met andere functies weten ons te vinden en maken daarmee een statement naar hun directie.

Hoe mooi zou het zijn als jij degene bent die jouw bedrijf duurzamer maakt? Heb je een idee om te vergroenen? Neem dan zeker contact met ons op, want we denken graag met je mee. En wie weet plant jij wel het zaadje van bewustwording in jouw bedrijf.

Simone Groenendijk
Directeur Trees for All