Vandaag komen tweeduizend nabestaanden bijeen op het Nationaal Monument MH17 in Vijfhuizen, dat twee jaar geleden is gerealiseerd met hulp van Trees for All. Precies 5 jaar geleden, op 17 juli 2014, werd de wereld opgeschrikt door het vreselijke nieuws dat vlucht MH17 van Malaysian Airlines was neergestort boven Oekraïne.

Sjaak de Ligt, destijds directeur van Trees for All: “Wij werden persoonlijk geraakt toen we hoorden dat een partner van ons, die met zijn gezin onderweg was naar Maleisië, tot de slachtoffers behoorde. De vakantiereis zou onder andere langs het herbebossingsproject van Trees for All voeren, dat hij met zijn bedrijf al meer dan 10 jaar steunde. Het gezin zou ter plekke vier boompjes planten.”

Een boom voor ieder slachtoffer

Hierdoor ontstond het idee om behalve deze vier bomen in Maleisië, voor ieder slachtoffer een boom in de directe nabijheid van Schiphol te planten. Bomen symboliseren het leven en door hun groei en levenskracht geven zij hoop en troost. Het idee werd verder uitgewerkt en ingediend bij de Stichting Vliegramp MH17.

Stichting Nationaal Monument MH17

“Het was een eer toen het voorstel voor een bomenmonument door een meerderheid van de nabestaanden werd gekozen als Nationaal Monument en Trees for All het verzoek kreeg om dit te realiseren. De eerste stap was het oprichten van de Stichting Nationaal Monument MH17. Vanuit deze stichting konden we vervolgens de benodigde fondsen werven en hiermee de aanleg van het Monument aanbesteden en begeleiden”, aldus Sjaak.

 

Zonnebloemen bij MH17 Monument

Massale steun

Dankzij een grote hoeveelheid gulle giften in geld en natura en duizenden onbaatzuchtige uren van velen, lukte het om binnen anderhalf jaar tijd het Monument te realiseren. Sjaak: “Het is nu niet alleen een plek met voor ieder slachtoffer een eigen boom, maar ook een plaats om te genieten van de pracht en kracht die de natuur ons biedt.”

Voor meer informatie kijk op www.monumentmh17.nl

Foto’s:  Stichting Nationaal Monument MH17, Philip Kruijer