Met droefenis hebben wij kennis genomen van het overlijden van Chris Geerling. Chris was van 2009 tot 2014 bestuurslid van Trees for All. Het bestuur en de organisatie denken met dankbaarheid terug aan zijn inzet en deskundigheid, naast zijn niet aflatende betrokkenheid en enthousiasme. Chris was een inspirator voor de doorontwikkeling van de projecten van Trees for All. In zijn woorden een aanpak en projecten die “er toe doen”.  Wij wensen de familie van Chris toe dat ook zij zich sterken aan het mooie dat Chris Geerling heeft gebracht en nagelaten.

Hemke de Weijs en Stef Roell

Voorzitter Trees for All