“Eind februari vierden we nog feest vanwege een prachtige cheque van de Nationale Postcode Loterij. Een week later kwam de wereld tot stilstand. Ook die van ons. En dat is flink schakelen. We werken samen met zoveel bedrijven, klein en groot, die allemaal de klappen proberen op te vangen van deze coronacrisis. Via deze weg wil ik daarom al onze partners een hart onder de riem steken en iedereen bedanken die ons blijft steunen.

Grote bewondering heb ik voor alle mensen die zich dag en nacht inzetten om deze crisis te bestrijden. En dan hebben we nog de grote groep thuisblijvers die zich een nieuw ritme van thuiswerken, lesgeven en samenleven in rap tempo eigen maken. Ook zij leveren een onmisbare bijdrage door de afgekondigde maatregelen te respecteren en na te leven.

Er is genoeg reden tot zorg, angst en verdriet. Het niet kunnen zijn bij de mensen die ons dierbaar zijn, een beperkte bewegingsvrijheid, verlies van inkomen, een wankelende economie. We leveren in, ieder op zijn of haar eigen manier. Maar deze crisis toont ook waar we als mensen toe in staat zijn. Onze flexibiliteit, veerkracht, inventiviteit. De kracht van saamhorigheid en compassie.

Never waste a good crisis, is een bekende uitspraak van Winston Churchill die hij deed kort na de Tweede Wereldoorlog. Er is een roep tot systeemverandering waarbij economische groei niet langer de belangrijkste drijfveer achter onze samenleving is. Nu al onze zekerheden op losse schroeven staan, is er de uitdaging om te zoeken naar een nieuw maatschappelijk evenwicht. Kunnen we met elkaar een andere work-life balance creëren? Kunnen we ook na deze coronacrisis de lucht schoon houden en echt werk maken van een CO2-neutrale samenleving? Kunnen we de cyclus van productie en consumptie doorbreken en een circulaire economie creëren waarbij het welzijn van de aarde en alles wat er leeft op de eerste plaats komen?

Deze pandemie doet ons beseffen hoe kostbaar het leven is en laat ons zien dat alles en iedereen met elkaar verbonden is. Dat ieder van ons een keuze heeft om te geven of te nemen. En dat de juiste balans tussen dat laatste, de toekomst van onze aarde bepaalt. Daarom gaan wij onverminderd door met ons werk vanuit ons motto: bomen zijn geen goed doel, maar een noodzakelijk doel. Ook in deze tijd. Of misschien wel: juist in deze tijd.”

Door: Simone Groenendijk, directeur Trees for All