Vanaf volgende week kun je voor 1 cent per liter je CO2 compenseren bij het tankstation van Shell. Het is goed dat bedrijven hun verantwoordelijkheid nemen in de strijd tegen klimaatverandering. Maar het is jammer dat Shell deze verantwoordelijkheid neerlegt bij de klanten en de compensatie niet direct doorberekent in de prijs. Dat laatste zou pas een echte doorbraak zijn. Want daarmee worden alternatieven zoals elektrisch rijden en openbaar vervoer aantrekkelijker. En 1 cent per liter, is dat niet heel weinig?

 

Eerst reduceren, dan compenseren

We moeten er alles aan doen om onze ecologische voetafdruk te verkleinen. Als het reduceren van CO2-uitstoot niet (meteen) mogelijk is, dan kun je ervoor kiezen om dit te compenseren. Met 1 cent de uitstoot per liter brandstof compenseren zoals Shell gaat doen, lijkt erg optimistisch. Ter vergelijking: bij Trees for All betaal je hiervoor 5 cent.

Hoe wordt deze prijs bepaald?

Wij bepalen de hoeveelheid uitstoot die je voor je reis moet compenseren op basis van de inzichten van dit onafhankelijke platform van kennisinstellingen. Zo kom je met een auto, uitgaande van 1 liter per 20 km, op een gemiddelde uitstoot van 4 kilo CO2 per liter. Is de hoeveelheid CO2 bekend, dan is het vervolgens van belang met welk type project de uitstoot gecompenseerd wordt om de prijs te kunnen bepalen.

Vermijden boskap…

Shell compenseert (waarschijnlijk een deel van) de uitstoot middels REDD+ certificaten die worden toegekend als boskap is vermeden. Dat is heel belangrijk. Maar daarmee heb je de bossen nog niet terug die de afgelopen decennia zijn verdwenen.

… of nieuw bos planten?

Wij investeren ook in projecten die bijdragen aan de bescherming van bestaand bos, maar richten ons vooral op het aanplanten van nieuw bos. Daarnaast dragen ook wij bij aan het verbeteren van de leefomstandigheden en het inkomen van de lokale bevolking. Trees for All is de enige stichting met CBF keurmerk op het gebied van CO2 compensatie en wij hebben hierin ruim 20 jaar ervaring.

Compenseer nu je reis!