Trees for All heeft als onafhankelijke stichting al ruim 20 jaar ervaring met het compenseren van CO2-uitstoot. In ons geval via duurzame bosprojecten in het buitenland. Ook wij zien dat het onderwerp de afgelopen tijd steeds vaker in het nieuws verschijnt. Helaas is de insteek van dat nieuws niet altijd positief. Zo was er vorige week een aflevering van RamBam ‘Er is veel mis met CO2-compensatie’, waarin Trees for All met een aantal andere partijen werd vergeleken.

Volgens RamBam is CO2-compensatie misleidend, want: iedereen heeft andere rekenmethodes en prijzen, projecten hebben geen aantoonbare impact en CO2-compensatie stimuleert mensen om te blijven doen wat ze altijd doen. De vraag is: kloppen deze conclusies?

Eerst reduceren dan compenseren

Om met het laatste te beginnen, voor ons staat voorop: ga eerst aan de slag met het reduceren van je CO2-uitstoot voordat je het compenseert, of het nu gaat om je zakelijk of privé verbruik. CO2-compensatie is een manier om mensen bewust te maken van hun gedrag en hen de kans te bieden een positieve bijdrage te leveren. CO2-compensatie is dus wat ons betreft geen doel op zich, maar een manier om met elkaar een transitie te maken naar een klimaatvriendelijke wereld.

Verschillende rekenmethoden

Het klopt dat er door de diverse aanbieders van CO2-compensatie verschillende rekenmethodes worden gebruikt om tot een berekening van de uitstoot te komen. Wij baseren onze rekenmethode op de emissiefactoren van Milieu Centraal. Dit is een deskundige organisatie die niet alleen de CO2-uitstoot meeneemt in de berekening, maar ook andere CO2-equivalenten, zoals methaan en stikstof. We kiezen voor een conservatieve berekening waarbij we spreken van klimaatcompensatie, in plaats van puur CO2-compensatie.

Impact van projecten

Als je CO2 wilt compenseren dan kan dat via verschillende soorten projecten. Zo zijn er projecten die helpen bij het besparen van CO2-uitstoot, denk aan wind of zonne-energie of kookstellen. Ook het beschermen van bestaand bos valt onder deze noemer. Daarnaast zijn er projecten die bijdragen aan het vergroten van de CO2-opslag. De aanplant van nieuw bos en herstel van bestaand bos valt binnen deze categorie.

Trees for All is van mening dat aanplant van nieuw bos de meeste toegevoegde waarde heeft. Wij kiezen voor gecertificeerde herbebossingsprojecten in het buitenland met brede impact op klimaat, ecologisch en sociaaleconomisch vlak. Dit zijn in het algemeen ook niet de goedkoopste projecten. Dit is een bewuste keuze, omdat maatschappelijke impact bij ons vooropstaat en we als stichting geen winstoogmerk hebben, in tegenstelling tot commerciële partijen die CO2-compensatie aanbieden.

Op dit moment hebben we een compensatieproject in Oeganda (VCS-CCB gecertificeerd) en een project in Bolivia (Plan Vivo gecertificeerd). Wij steunen dus geen projecten met een Redd+ certificering, waarbij sprake is van bescherming van bestaand bos. In de uitzending van Rambam werd over dit laatste type projecten gesproken.

Tot slot

Het is heel goed dat we kritisch blijven naar elkaar. Immers, het is niet de bedoeling dat CO2-compensatie een vrijbrief is om te blijven doen wat we doen. Het mag zeker ook geen slimme marketingtool zijn waarbij we op zo’n goedkoop mogelijke manier onze klimaatschuld proberen in te lossen. Maar niks doen is geen optie. Dus leef bewust en compenseer bewust. En vergeet niet: bomen zijn van onschatbare waarde: niet alleen voor CO2-compensatie, maar ook voor een schone lucht, zuurstof, voedsel en water. Investeren in bomen, loont dus altijd!

Vragen? Laat het ons hier weten!