Alle partnerverhalen

Duurzaam ondernemen doe je samen

Van Happen Containers
Boomplantdag Hollandse Hout

Van Happen Containers en Trees for All

Van Happen Containers gelooft in een circulaire economie. Zelf maakt het familiebedrijf een transitie door van afvalinzamelaar naar grondstoffenproducent. Samen met klanten en leveranciers planten ze het Van Happen Bos. Want duurzaam ondernemen doe je samen.

Afvalinzameling lijkt zo simpel. Maar hoe maak je van afval herbruikbare grondstoffen? Over dat vraagstuk buigt Van Happen Containers zich. Zij ontwikkelden een innovatieve sorteermachine voor gemengd afval. Norbert Lax, projectmanager, vertelt: ‘De uitdaging zit in het waardevol maken van materialen die als afval worden beschouwd. Het is een traject van proberen en verbeteren.’ Van Happen Containers streeft naar een circulaire en duurzame bedrijfsvoering. Het bedrijf besteedt veel aandacht aan het verkleinen van haar eigen footprint.

Samenwerken is het sleutelwoord

Norbert: ‘Je kunt op verschillende manieren maatschappelijk verantwoord ondernemen. Allereerst moet je kijken naar je eigen kernprocessen. Zo hebben we een eigen academie waar we onze chauffeurs bij- en nascholing geven om zuinig te rijden. Ook investeren we in brandstof- en routeoptimalisatie. Het minimaliseren van onze kilometers heeft namelijk direct invloed op onze footprint. Maar ook op andere manieren kun je als bedrijf veel impact hebben. Samenwerken is daarbij het sleutelwoord.’

‘Samen maken we de wereld een beetje mooier door nieuw bos aan te planten.’

Oog voor de volgende generatie

Ter gelegenheid van hun 80-jarige bestaan koos Van Happen Containers voor een samenwerking met Trees for All. ‘Wij hebben gezocht naar een manier om al onze stakeholders te betrekken. Samen met klanten, medewerkers en leveranciers maken we de wereld graag een beetje mooier door nieuw bos aan te planten.’ Als familiebedrijf hebben ze bij Van Happen Containers veel oog voor de volgende generatie. Norbert: ‘Ik vraag me regelmatig af hoe de wereld er over dertig jaar uitziet. We zijn daarom verplicht om nu iets te doen.’ Bomen planten is voor hem een concrete manier om in actie te komen. Zijn motto: ‘Bomen en groen doen niet alleen goed, ze doen je ook goed!’

editicon twitter twitter linkedin linkedin facebook facebook instagram icon_add icon_arrow-button icon_calculator icon_check icon_close icon_delete icon_download icon_faq-close icon_faq-open icon_info icon_input-select icon_marker-googlemaps icon_marker icon_phone icon_play-button icon_search icon_tree logo_footer logo_menu TON-CO2 arrow-left-carousel arrow-right-carousel