In het afgelopen plantseizoen van november tot begin april heeft Trees for All ruim 100.000 bomen geplant met bijdragen van vele bedrijvenpartners en particulieren. Het grootste deel is in Nederland geplant, maar het gaat ook om enkele duizenden bomen in andere landen. Zo zijn vandaag 4.000 bomen de grond in gegaan in Duitsland. Voor elke boom in Nederland plant Trees for All dit jaar ook een boom in één van haar tropische bosprojecten, waar bomen nog sneller CO2 vastleggen.

 

Lena Euwens, directeur Trees for All: “Bomen zijn onmisbaar in het tegengaan van klimaatverandering. Terwijl in Den Haag nog gerekend wordt aan het klimaatakkoord, zien wij dat steeds meer burgers en organisaties in actie komen. Zij leveren via ons heel concreet een bijdrage door een boom, of zelfs een heel bos, te planten. ”

Nieuw bos en bosherstel

In het Hollandse Hout bij Lelystad zijn 48.000 bomen geplant. Hier wordt een groot stuk voormalig landbouwgrond omgevormd tot een gemengd loofbos. Het Waalse bos in Houten en het Bieslandse bos nabij Delft zijn beide aangetast door de essentakziekte waardoor veel bomen zijn afgestorven. Om onveilige situaties te voorkomen, zijn deze bomen gekapt. Inmiddels zijn er in beide bossen duizenden nieuwe bomen geplant. Het gaat om streekeigen boomsoorten zoals els, zomereik, lindes, wilg en zoete kers. Deze bosgebieden worden beheerd door Staatsbosbeheer.

1 boom hier, 1 boom daar

Trees for All plant voor elke boom in Nederland, ook altijd een boom in Oeganda of Bolivia. Bomen groeien in de tropen sneller en slaan meer CO2 op. Naast het planten van nieuw bos, zet de stichting zich in voor het beschermen van bestaande bossen en het verbeteren van de leefomstandigheden en het inkomen van de lokale bevolking. Want juist op deze plekken worden de mensen het hardst getroffen door de effecten van klimaatverandering.

Groene bijdrage

Het bomen planten wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van honderden particulieren en bedrijven. Zo plant de Koninklijk BAM Groep nv in het kader van het 150-jarige bestaan dit jaar in totaal 150.000 bomen via Trees for All. Deze bomen worden in Europa, Bolivia en Oeganda geplant. Het is ook mogelijk om een zogenaamd bedrijfsbos te planten. ASN Bank bijvoorbeeld plant dit jaar namens haar klanten in totaal 2.700 bomen in het Waalse Bos bij Houten.